Ratten zijn op diverse manieren te bestrijden. We maken een een twee splitsing in bestrijding met gif en bestrijding met vallen.

1 bestrijding met gif is de afgelopen jaren flink in populariteit gedaalt simpelweg omdat ratten steeds vaker recistent worden en dat betekent dat het gif niet meer werkt.

2 Bestrijding met vallen, vangkkoein en klemmen wordt steeds populairder, heel simpel:.....tegen een klem kunnen ze niet resistent worden deze vangen namelijk altijd!

Daarom de tip gebruik klemmen en en rattenvallen!


Hieronder een aantal adressen waar ze goed ratenvallen verkopen:

Rattenvallen


Rattenklemmen

Rattenfuiken

RattenvangkooienNaast het gebruik van de juiste rattenvallen zijn ook de lokstoffen van groot belang, zonder lokstof geen rat in de val. Hier staat een rijtje met goede en vooral geteste lokmiddelen voor ratten.

Het laatste wat nodig is om ratten goed te kunnen vangen zijn goede tips en tricks, in deze link staat een blog met tips over het voorkomen van rattenproblemen en het oplossen van rattenproblemen, doe er je voordeel mee!